Πολιτική Απορρήτου

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε το saveandwin.gr

Η εμπιστοσύνη συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της εταιρικής μας αποστολής. Το saveandwin.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια να διατηρήσει την εμπιστοσύνη σας, προστατεύοντας τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγει και χρησιμοποιεί από εσάς προκειμένου να σας προσφέρει ποιοτικές υπηρεσίες..

Η παρούσα πολιτική απορρήτου περιγράφει τις πληροφορίες που συλλέγονται στο saveandwin.gr, τον τρόπο με τον οποίο αυτές χρησιμοποιούνται και κυρίως το πως αυτές τις πληροφορίες προστατεύονται, καθώς και τις επιλογές που έχετε σχετικά με τη χρήση των πληροφοριών σας και πώς μπορείτε να τις διαγράψετε, να τις διορθώσετε ή να τις αλλάξετε.

Οι πρακτικές που ακολουθεί το saveandwin.gr σχετικά με το απόρρητο των πληροφοριών σας συμμορφώνονται με τις εξής απαιτήσεις:

 • Οδηγία περί προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (GDPR)
 • Δίκαιες πρακτικές περί πληροφοριών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
 • Σχετική εθνική και τοπική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

To saveandwin.gr δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των πελατών, συνεργατών, μελών, επισκεπτών του και λαμβάνει υπόψιν στο μέγιστο βαθμό την υποχρέωσή του ως προς την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων τους, ακολουθώντας τον κανονισμό 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του  Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Εφαρμόζει δε όλα όσα ορίζονται και έχουν δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 04/05/2016.

Πληροφορίες που καλύπτει η παρούσα πολιτική

Η παρούσα πολιτική απορρήτου αφορά τις πληροφορίες επισκεπτών, ή/και μελών, ή/και καταναλωτών, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών τους πληροφοριών, που συλλέγει και χρησιμοποιεί το saveandwin.gr.

Χρησιμοποιώντας τις δικτυακές τοποθεσίες και τις εφαρμογές φορητών συσκευών του saveandwin.gr ή παρέχοντας τις προσωπικές σας πληροφορίες στο saveandwin.gr με οποιονδήποτε άλλον τρόπο, συναινείτε στη συλλογή, χρήση, αποθήκευση, επεξεργασία και κοινοποίηση των πληροφοριών σας με βάση την παρούσα πολιτική. Σας παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά την παρούσα πολιτική απορρήτου και, εάν έχετε απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας.

Προσωπικές πληροφορίες είναι οι πληροφορίες, ή ο συνδυασμός πληροφοριών, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Πληροφορίες που συλλέγει το saveandwin.gr 

Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες για εσάς από διάφορες πηγές. Οι πιθανοί τρόποι συλλογής πληροφοριών περιλαμβάνουν την απευθείας συλλογή πληροφοριών από εσάς, τη συλλογή πληροφοριών κατά τις επισκέψεις σας στις δικτυακές μας τοποθεσίες, την προβολή του online περιεχομένου μας ή τη χρήση των εφαρμογών μας για φορητές συσκευές ή άλλων υπηρεσιών και τη συλλογή πληροφοριών για εσάς από άλλες πηγές.

Πληροφορίες που συλλέγουμε απευθείας από εσάς
Η συλλογή πληροφοριών απευθείας από εσάς πραγματοποιείται όταν επιλέγετε να συμμετέχετε στις προσφορές και τα προγράμματά μας, όταν δημιουργείτε λογαριασμό σε μια δικτυακή τοποθεσία της εταιρίας μας ή σε μια εφαρμογή μας για φορητές συσκευές, όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά ή μέσω email ή όταν μας παρέχετε οι ίδιοι πληροφορίες με οποιονδήποτε άλλον τρόπο. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέγουμε απευθείας από εσάς:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Διεύθυνση email
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Όνομα χρήστη και κωδικός πρόσβασης
 • Αριθμός τηλεφώνου ή/και φαξ
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Άλλες πληροφορίες που αφορούν εσάς και την οικογένειά σας, π.χ. φύλο ή προτιμήσεις ή/και συμπεριφορές αναφορικά με τη χρήση κάποιων προϊόντων.
 • Δημογραφικές πληροφορίες.
 • Πληροφορίες πληρωμών (π.χ. πιστωτική κάρτα).
 • Προτιμήσεις για μελλοντική επικοινωνία.
 • Στοιχεία επικοινωνίας φίλων σας με τους οποίους θα θέλατε να επικοινωνήσουμε.
 • Αριθμός τηλεφώνου και καταγραφές συνομιλιών, όταν καλείτε τη γραμμή εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας μας.

Πληροφορίες που συλλέγουμε όταν επισκέπτεστε τις δικτυακές τοποθεσίες μας, βλέπετε τις online διαφημίσεις ή προσφορές μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες μας 

Προκειμένου να συλλέγουμε πληροφορίες όταν επισκέπτεστε τις δικτυακές τοποθεσίες μας, βλέπετε τις online διαφημίσεις ή προσφορές μας ή χρησιμοποιείτε τις εφαρμογές μας για φορητές συσκευές ή άλλες υπηρεσίες μας, χρησιμοποιούμε cookies και άλλες τεχνολογίες. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε με αυτές τις τεχνολογίες:

Πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας

 • Διεύθυνση ΙΡ
 • Ιστοσελίδες που έχετε επισκεφτεί
 • Σύνδεσμοι που έχετε επιλέξει
 • Email από το saveandwin.gr που έχετε ανοίξει ή δεν έχετε ανοίξει, συνδέσμους σε αυτά που έχετε επισκεφθεί κτλ

Πληροφορίες που συλλέγονται μέσω των εφαρμογών για φορητές συσκευές
Όταν κατεβάζετε τις εφαρμογές μας στη φορητή συσκευή σας, μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες που παρέχετε. Επίσης, συλλέγουμε αυτόματα πληροφορίες μέσω των εφαρμογών μας.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα για το είδος των πληροφοριών που ενδέχεται να συλλέξουμε αυτόματα μέσω των εφαρμογών μας:

 • Διαφημιστικό ID ή άλλο παρόμοιο αναγνωριστικό
 • Πληροφορίες για το λειτουργικό σύστημα της συσκευής σας
 • Πληροφορίες σχετικά με τη χρήση της εφαρμογής

Επιλογές σχετικά με τη συλλογή πληροφοριών μέσω των εφαρμογών για φορητές συσκευές

Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή πληροφοριών από την εφαρμογή για φορητές συσκευές διαγράφοντας την εφαρμογή από τη συσκευή σας.

Ακριβή δεδομένα τοποθεσίας

Οι εφαρμογές μας για φορητές συσκευές μπορεί επίσης να συλλέγουν ακριβείς πληροφορίες τοποθεσίας από τη συσκευή σας, εφόσον έχετε συναινέσει στη συλλογή αυτών των πληροφοριών.

Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλους παρόχους υπηρεσιών, προκειμένου να παρέχουμε υπηρεσίες τοποθεσίας κάνοντας χρήση των δεδομένων τοποθεσίας που έχουμε λάβει από εσάς. Μπορείτε να διακόψετε τη συλλογή αυτών των πληροφοριών προσαρμόζοντας τις ρυθμίσεις στη συσκευή σας.

Πληροφορίες που συλλέγει το saveandwin.gr από άλλες πηγές 
Μπορεί να συλλέξουμε πληροφορίες από άλλες πηγές, μεταξύ των οποίων και εμπορικά διαθέσιμες πηγές. Παραδείγματα των πληροφοριών που μπορεί να συλλέξουμε από άλλες πηγές:

 • Ονοματεπώνυμο
 • Ταχυδρομική διεύθυνση
 • Διεύθυνση email
 • Ημερομηνία γέννησης
 • Ύψος εισοδήματος
 • Πληροφορίες για την οικογένειά σας
 • Τα ενδιαφέροντά σας, π.χ. χόμπι και κατοικίδια
 • Δεδομένα από καταναλωτικές έρευνες και έρευνες αγοράς
 • Αγοραστική συμπεριφορά
 • Δημόσια δεδομένα ή δραστηριότητες, π.χ. ιστολόγια, βίντεο, δημοσιεύσεις στο διαδίκτυο και περιεχόμενο που έχετε δημιουργήσει οι ίδιοι.

Μπορεί να συνδυάσουμε όλες τις πληροφορίες που έχουμε συλλέξει για εσάς, προκειμένου να βελτιώσουμε τη μεταξύ μας επικοινωνία και να αναπτύξουμε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Χρήση των πληροφοριών από το saveandwin.gr – Επαγγελματικοί σκοποί του saveandwin.gr 

Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε προκειμένου να σας προσφέρουμε προϊόντα, προσφορές και υπηρεσίες, να σας παρέχουμε διαφημίσεις, προσφορές ή άλλο περιεχόμενο προσαρμοσμένο στα ενδιαφέροντά σας, και να υλοποιούμε άλλες επιχειρηματικές δραστηριότητες του saveandwin.gr.

Παρακάτω, μπορείτε να δείτε ορισμένα παραδείγματα πιθανών χρήσεων των πληροφοριών που συλλέγουμε:

 • Απαντήσεις σε ερωτήσεις ή αιτήματα
 • Αποστολή δειγμάτων, προσφορών, προϊόντων και πληροφοριών
 • Ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών
 • Εγγραφή του καταναλωτή σε διαγωνισμούς, προγράμματα ή προσφορές που έχει ζητήσει
 • Δημιουργία και διαχείριση λογαριασμού καταναλωτή
 • Επεξεργασία πληρωμών για αγορές ή άλλες υπηρεσίες
 • Προστασία από πιθανή εξαπάτηση ή εντοπισμός τέτοιων συναλλαγών
 • Αποστολή email ή/και επιστολών με πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του saveandwin.gr και άλλο περιεχόμενο που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρει, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών για προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχουν οι προσεκτικά επιλεγμένοι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες
 • Δημιουργία και παροχή διαφημίσεων σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας, συμπεριλαμβανομένων των διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων
 • Εξατομίκευση της εμπειρίας χρήσης των δικτυακών τοποθεσιών μας με εμφάνιση εξατομικευμένων προϊόντων και πληροφοριών
 • Συμμετοχή των καταναλωτών σε δραστηριότητες κοινοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τις δικτυακές μας τοποθεσίες
 • Ανάλυση της χρήσης των προϊόντων, των υπηρεσιών και των διαφημίσεών μας
 • Επιβολή των όρων και των προϋποθέσεών μας και διαχείριση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μας με άλλον τρόπο

Κοινοποίηση πληροφοριών

Η επιτυχία της επιχείρησής μας εξαρτάται από την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε. Δεν πουλάμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρίες μάρκετινγκ εκτός του saveandwin.gr. Κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες στις εταιρίες που ανήκουν στον νόμιμο ιδιοκτήτη του saveandwin.gr και σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρίες μάρκετινγκ εκτός του saveandwin.gr μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με όσα προβλέπει η παρούσα πολιτική. Κοινοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε εταιρίες μάρκετινγκ εκτός του saveandwin.gr μόνο εφόσον έχουμε εξασφαλίσει τη συγκατάθεσή σας ή σύμφωνα με όσα προβλέπει η παρούσα πολιτική.

Κοινές διαφημιστικές ενέργειες με προσεκτικά επιλεγμένους επιχειρηματικούς συνεργάτες 

Το saveandwin.gr μπορεί να συλλέξει προσωπικές και άλλου είδους πληροφορίες στο πλαίσιο προγραμμάτων κοινής διαφήμισης ή άλλων κοινών δράσεων με κάποιον επιχειρηματικό συνεργάτη και να κοινοποιήσει τις πληροφορίες σας σε αυτόν το συνεργάτη. Σε ό,τι αφορά αυτά τα προγράμματα, θα σας καταστήσουμε σαφές κατά τη συλλογή των πληροφοριών ότι οι εν λόγω πληροφορίες θα κοινοποιηθούν στις εταιρίες της ιδιοκτησίας του saveandwin.gr και στο συνεργαζόμενο επιχειρηματικό συνεργάτη και θα ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, όπως απαιτείται από τη σχετική νομοθεσία.

Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών 

Οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών διεξάγουν διάφορες επιχειρηματικές δραστηριότητες για λογαριασμό μας και βασιζόμαστε σε αυτούς γι’ αυτόν το σκοπό. Στο πλαίσιο αυτό, μπορεί να χρειαστεί να τους κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες. Στους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργαζόμαστε παρέχουμε μόνο τις προσωπικές πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των ζητούμενων υπηρεσιών και απαιτούμε να προστατεύουν αυτές τις πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιήσουν για κανέναν άλλο σκοπό.

Για παράδειγμα, μπορεί να βασιστούμε σε έναν πάροχο υπηρεσιών για τα εξής:

 • Να εκπληρώνει τα αιτήματά σας για προϊόντα και υπηρεσίες και να απαντάει στις ερωτήσεις σας.
 • Να φιλοξενεί τις δικτυακές μας τοποθεσίες και να παραδίδει τα email ή άλλα μηνύματα που στέλνουμε.
 • Να ταχυδρομεί δείγματα προϊόντων, να επικοινωνεί με τους νικητές των διαγωνισμών, να διαχειρίζεται τις πληρωμές ή να προβαίνει σε άλλες ενέργειες για λογαριασμό μας.
 • Να αναλύει τα δεδομένα μας – ορισμένες φορές σε συνδυασμό με δεδομένα από άλλες πηγές – και να επικοινωνεί μαζί σας.
 • Να διεξάγει έρευνες και να αναλύει δεδομένα με στόχο τη βελτίωση των προϊόντων, των υπηρεσιών και των δικτυακών μας τοποθεσιών.
 • Εφόσον επιτρέπεται από τη νομοθεσία, να συνδυάζει τις προσωπικές πληροφορίες που έχει συλλέξει το saveandwin.gr για εσάς με άλλες προσωπικές σας πληροφορίες που έχει συλλέξει κάποιος επιχειρηματικός μας συνεργάτης, έτσι ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε από κοινού εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο επιχειρηματικός συνεργάτης μας δεν έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει τα δεδομένα του saveandwin.gr ή τα συνδυαστικά δεδομένα για δικούς του, ανεξάρτητες σκοπούς μάρκετινγκ. Ο πάροχος υπηρεσιών έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το σύνολο των πληροφοριών αποκλειστικά και μόνο για την αποστολή κοινών μηνυμάτων που ελπίζουμε ότι θα σας ενδιαφέρουν. Εάν προτιμάτε να μην λαμβάνετε τέτοιου είδους κοινά μηνύματα, μπορείτε να ζητήσετε τη διακοπή αυτής της επικοινωνίας οποιαδήποτε στιγμή ακολουθώντας τις οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε σχετικό μήνυμα ή μέσω της παρούσας πολιτικής απορρήτου, όπως υποδεικνύεται πιο πάνω.
 • Να παρέχει άλλες υπηρεσίες που θα του ζητήσουμε.

Άλλες περιπτώσεις 

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • Στο πλαίσιο πώλησης ενός προϊόντος ή υπηρεσίας του saveandwin.gr σε άλλη εταιρία.
 • Σε Τράπεζες και εταιρείες πιστωτικών και χρεωστικών καρτών, οι οποίες ενδέχεται να χρειαστούν συγκεκριμένες πληροφορίες προκειμένου να υποστηρίξουν τεχνικά την προσθήκη δυνατότητας για online αγορές στην ιστοσελίδα που θα μας έχετε ζητήσει να κατασκευάσουμε για λογαριασμό σας και να διασφαλίσουν την ασφάλεια των συναλλαγών και των πληρωμών σε αυτήν.
 • Για την προστασία και υπεράσπιση των δικαιωμάτων και των περιουσιακών στοιχείων του saveandwin.gr (συμπεριλαμβανομένης της επιβολής των όρων και των προϋποθέσεων της εταιρίας μας).
 • Όταν απαιτείται από τη νομοθεσία ή/και τις κυβερνητικές αρχές.

Διάστημα διατήρησης προσωπικών πληροφοριών 

Το saveandwin.gr θα διατηρήσει τις προσωπικές σας πληροφορίες για όσο διάστημα είναι απαραίτητο προκειμένου να εκπληρώσει τους σκοπούς που περιγράφονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν η σχετική νομοθεσία προβλέπει ή επιτρέπει τη διατήρησή τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

Συγκεντρωτικές και μη προσωπικές πληροφορίες

Στο πλαίσιο των επιχειρηματικών σκοπών της, το saveandwin.gr κοινοποιεί συγκεντρωτικές ή/και ανώνυμες πληροφορίες που δεν μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή σας. Για παράδειγμα, μπορεί να κοινοποιήσουμε τον αριθμό των ατόμων που έχουν επισκεφτεί τις δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr ή έχουν χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες μας. Επίσης, μπορεί να κοινοποιήσουμε συγκεντρωτικές ή/και ανώνυμες πληροφορίες στους επιχειρηματικούς μας συνεργάτες για δικούς τους επιχειρηματικούς σκοπούς.

Επιλογές & πρόσβαση στις πληροφορίες

Έχετε διάφορες επιλογές σε ό,τι αφορά τη μεταξύ μας επικοινωνία.

Επικοινωνία μέσω email

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά email από το saveandwin.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε τέτοιο μήνυμα που λαμβάνετε.

Επικοινωνία μέσω ταχυδρομείου

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικό υλικό μέσω ταχυδρομείου από το saveandwin.gr ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που υπάρχουν σε κάθε επιστολή αυτού του είδους.

Μηνύματα SMS 

Η αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων SMS γίνεται μόνο εφόσον το έχετε ζητήσει ρητά (ενεργή συγκατάθεση). Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημιστικά SMS ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες που παρέχονται μέσω του αντίστοιχου προγράμματος.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα σεβαστούμε το αίτημά σας για διακοπή της αποστολής διαφημιστικών email, SMS και επιστολών από το saveandwin.gr. Ωστόσο, ενδέχεται να συνεχίσουμε να επικοινωνούμε μαζί σας στο πλαίσιο ορισμένων υπηρεσιών, π.χ. να σας στέλνουμε email για την επιβεβαίωση των αγορών που έχετε κάνει μέσω των δικτυακών μας τοποθεσιών. Επίσης, μπορεί να κρατήσουμε ορισμένες πληροφορίες στο αρχείο μας, π.χ. προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα εκπληρώσουμε τα αιτήματα καταναλωτών που έχουν ζητήσει να μην λαμβάνουν συγκεκριμένους τύπους μηνυμάτων.

Πρόσβαση

Το saveandwin.gr λαμβάνει μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει την ακρίβεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Πολλά προγράμματα στο saveandwin.gr παρέχουν δυνατότητα προβολής ή αλλαγής των προσωπικών πληροφοριών που καταχωρήσατε κατά την online εγγραφή σας. Μεταβείτε στη δικτυακή τοποθεσία στην οποία καταχωρήσατε τις πληροφορίες για να διαπιστώσετε εάν μπορείτε να τις δείτε ή να τις αλλάξετε.

Εάν η εν λόγω δικτυακή τοποθεσία δεν παρέχει δυνατότητα προβολής και αλλαγής αυτών των πληροφοριών, κάντε κλικ εδώ για να μάθετε πώς μπορείτε να δείτε ή/και να αλλάξετε τις προσωπικές πληροφορίες που έχετε δώσει στο saveandwin.gr . Το saveandwin.gr δεν θα σας επιβαρύνει με χρεώσεις για αυτή την υπηρεσία και ανταποκρίνεται στα εύλογα αιτήματα μέσα σε ένα λογικό χρονικό διάστημα.

Cookies και άλλες τεχνολογίες

Το saveandwin.gr και οι τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών χρησιμοποιούν διάφορες τεχνολογίες προκειμένου να αξιολογούν τη χρήση των δικτυακών τους τοποθεσιών ή των εφαρμογών τους για φορητές συσκευές, να εξατομικεύουν την εμπειρία σας και να σας προσφέρουν διαφημίσεις, μεταξύ των οποίων και online περιεχόμενο, προσαρμοσμένες με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Ορισμένες τεχνολογίες που μπορεί να χρησιμοποιήσουμε είναι οι εξής:

Cookies 
Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετούνται στη συσκευή σας όταν επισκέπτεστε μια δικτυακή τοποθεσία και μπορούν να αναγνωριστούν από την εκάστοτε τοποθεσία που τα τοποθέτησε. Χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες που συλλέγουν τα cookies προκειμένου να αναγνωρίζουμε την ταυτότητά σας και τις προτιμήσεις σας όταν συνδέεστε σε μια δικτυακή τοποθεσία, να σας προσφέρουμε διαφημίσεις, προσφορές ή άλλο περιεχόμενο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και να αξιολογούμε τη χρήση των δικτυακών μας τοποθεσιών. Μπορείτε να επιτρέψετε ή να απαγορεύσετε την τοποθέτηση cookies προσαρμόζοντας ανάλογα τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε.

Τα cookies μπορεί να είναι είτε μόνιμα είτε να αφορούν σε μια μόνο σύνδεση. Γενικά, τα μόνιμα cookies αποθηκεύονται από τον πλοηγό (browser) και παραμένουν ενεργά είτε μέχρι την ημερομηνία λήξεώς τους, είτε μέχρι να τα διαγράψει ο χρήστης. Αυτά τα οποία αφορούν σε μια μόνο συνεδρία, λήγουν με τη λήξη της σύνδεσης, μόλις απενεργοποιηθεί (κλείσει) ο πλοηγός.

Τα cookies δεν αποθηκεύουν στοιχεία τα οποία μπορούν να προσωποποιήσουν τον χρήστη, όμως προσωπικά στοιχεία τα οποία αποθηκεύονται από τον ιστότοπο και αφορούν τους χρήστες /επισκέπτες είναι δυνατόν να συνδεθούν με τις πληροφορίες που αποθηκεύονται και μπορούν να ληφθούν από τα cookies.

Στον ιστότοπο και στις συνδεόμενες εφαρμογές μπορεί να χρησιμοποιούνται μόνο «μόνιμα» cookies, μόνο cookies που αφορούν σε μία σύνδεση/συνεδρία ή και «μόνιμα» cookies και cookies που χρησιμοποιούνται σε μια σύνδεση/συνεδρία ή και συνδυασμός όλων αυτών.

Τα ονόματα των cookies τα οποία χρησιμοποιούνται στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές, και οι λόγοι για τους οποίους χρησιμοποιούνται, αναφέρονται παρακάτω:

χρησιμοποιούνται (όνομα cookie) στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές (ώστε να αναγνωρίζει έναν υπολογιστή όταν ένας χρήστης επισκέπτεται τον ιστότοπο ή συνδεόμενες εφαρμογές / για να παρακολουθεί την πλοήγηση των χρηστών στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για να επιτραπεί η χρήση ενός «καλαθιού αγορών» στον ιστότοπο ή σε συνδεόμενες εφαρμογές / για τη βελτίωση της χρηστικότητας του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την ανάλυση της χρήσης του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη διαχείριση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για την πρόληψη απάτης και τη βελτίωση της ασφάλειας του ιστοτόπου και των συνδεόμενων εφαρμογών / για την προσωποποίηση του ιστοτόπου ή των συνδεόμενων εφαρμογών / για τη στόχευση συγκεκριμένων διαφημιστικών μηνυμάτων προς συγκεκριμένους χρήστες που μπορεί να ενδιαφέρονται για αυτά.

Οι περισσότεροι πλοηγοί των χρηστών τους επιτρέπουν να αρνηθούν τη χρήση cookies, για παράδειγμα:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies χρησιμοποιώντας τις ρυθμίσεις παράκαμψης των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές Διαδικτύου», «Απόρρητο» και μετά «Προχωρημένο».

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση όλων των cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές», «Απόρρητο», επιλέγοντας στη συνέχεια «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού και τέλος ξεμαρκάροντας το «Αποδοχή cookies από ιστοτόπους».

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies πηγαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Ρυθμίσεις Περιεχομένου», και επιλέγοντας «Παρεμπόδιση ιστοτόπων από τον καθορισμό στοιχείων» υπό τον τίτλο «Cookies».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορούν να αναστείλουν τη χρήση cookies επιλέγοντας «Επιλέγοντας Safari», «Προτιμήσεις», επιλέγοντας στη συνέχεια «Απόρρητο» και μετά προχωρώντας σε οποιαδήποτε απ τις παρακάτω ενέργειες. Για Μόνιμη Αναστολή Χρήσης Cookies: Το Safari δεν επιτρέπει σε κανέναν ιστότοπο, τρίτα μέρη ή διαφημιζόμενους να αποθηκεύουν cookies και άλλα δεδομένα στον υπολογιστή Mac. Ορισμένοι ιστότοποι πιθανόν να μην λειτουργούν σωστά εξ’ αιτίας αυτού.

Χρήση Cookies Μόνο από τον Υφιστάμενο Ιστότοπο: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπου μόνο από τον ιστότοπο στον οποίο βρίσκεται ο χρήστης τη στιγμή εκείνη συνδεδεμένος. Συχνά, ορισμένοι ιστότοποι έχουν ενσωματωμένο περιεχόμενο από άλλες πηγές. Το Safari δεν επιτρέπει σε τρίτα μέρη να αποθηκεύσουν ή να έχουν πρόσβαση σε cookies ή άλλα στοιχεία.

Επιτρέπεται Χρήση από όλους τους Ιστότοπους που Επισκέπτομαι: Το Safari αποδέχεται cookies και στοιχεία ιστοτόπων μόνο από τους ιστότοπους που επισκέπτεται ο χρήστης. Το Safari χρησιμοποιεί τα υφιστάμενα cookies σας για να καθορίσει εάν έχει επισκεφθεί ο χρήστης κάποιον ιστότοπο στο παρελθόν. Επιλέγοντας αυτή τη ρύθμιση παρεμποδίζεται η αποθήκευση cookies και άλλου περιεχομένου στον υπολογιστή Mac από ιστότοπους των οποίων ενσωματωμένο περιεχόμενο βρίσκεται στους ιστότοπους τους οποίους επισκέπτεται ο χρήστης.

Σας παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας πως η αναστολή χρήσης όλων ή μέρους των cookies θα έχει αρνητικό αντίκτυπο στη χρήση του saveandwin.gr. Εάν ανασταλεί η χρήση cookies, δε θα μπορεί ο χρήστης να κάνει χρήση όλων των δυνατοτήτων του saveandwin.gr ή συνδεόμενων εφαρμογών.

Ο χρήστης μπορεί να διαγράψει cookies τα οποία έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή του. Παραδείγματος χάριν:

(α) Στον Internet Explorer (έκδοση 11) μπορεί χειροκίνητα να διαγράψει τα αρχεία των cookies. Μπορεί να βρει τη διαδικασία για αυτό στο http://windows.microsoft.com/en-gb/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

(β) Στο Firefox (έκδοση 39) πρέπει να διαγράψει cookies επιλέγοντας «Εργαλεία», «Επιλογές» και «Απόρρητο» και στη συνέχεια να επιλέξει «Χρήση Προσωπικών Παραμέτρων για Ιστορικό» από το κυλιόμενο μενού, επιλέγοντας «Προβολή cookies» και μετά «Αφαίρεση όλων των cookies», και

(γ) Στο Chrome (έκδοση 44) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο μενού «Ελέγχου και Προσαρμογής» και επιλέγοντας «Ρυθμίσεις», «Προβολή Προχωρημένων Ρυθμίσεων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης». Στη συνέχεια θα επιλέξει «Cookies και στοιχεία άλλων ιστοτόπων και συνδεόμενων δεδομένων» και «Καθαρισμός Στοιχείων Πλοήγησης».

(δ) Στο Safari (έκδοση 5.1.7) μπορεί να διαγράψει όλα τα cookies μπαίνοντας στο παράθυρο προτιμήσεων του Safari και επιλέγοντας «Απόρρητο». Ο χρήστης μπορεί να ρυθμίσει τις επιλογές του για την αποδοχή των cookies δίπλα στο «Εμποδίζοντας τα cookies». Επιλέγει «Ομάδες και Διαφημιζόμενοι» – «Πάντα» ή «Ποτέ». Εάν υπάρχουν στοιχεία ιστοτόπων ή cookies αποθηκευμένα, επιλέγει «Λεπτομέρειες». Εάν επιθυμεί να διαγράψει τα δεδομένα από όλους τους ιστότοπους, απλώς επιλέγει «Διαγραφή Όλων». Πατάει «Τέλος» για να επιστρέψει στο παράθυρο επιλογής.

Σας παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας πως νεώτερες εκδόσεις των εφαρμογών περιήγησης (browsers) μπορεί να φέρουν μικρότερες ή μεγαλύτερες αλλαγές στον τρόπο ρυθμίσεων και χρήσης των cookies. Για περισσότερες και για επικαιροποιημένες σχετικές πληροφορίες, σας παρακαλούμε ελέγξτε τις ρυθμίσεις για cookies στο εκάστοτε πρόγραμμα περιήγησης στο web που χρησιμοποιείτε.

Άλλες τεχνολογίες 

Μπορεί να χρησιμοποιούμε επίσης και άλλες τεχνολογίες, όπως web beacons και JavaScript, οι οποίες ορισμένες φορές λειτουργούν σε συνδυασμό με τα cookies και άλλα μέσα των εφαρμογών για φορητές συσκευές, προκειμένου να μπορούμε να αναγνωρίζουμε τη συσκευή σας. Αυτές οι άλλες τεχνολογίες βοηθάνε στην ενεργοποίηση ορισμένων δυνατοτήτων των δικτυακών μας τοποθεσιών και των εφαρμογών μας για φορητές συσκευές.

Διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων

Κατά τη χρήση των δικτυακών μας τοποθεσιών ή των εφαρμογών μας για φορητές συσκευές ενδέχεται να λάβετε εξατομικευμένες διαφημίσεις, προσφορές ή άλλο περιεχόμενο, με βάση τα ενδιαφέροντά σας. Οι διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων είναι online διαφημίσεις για προϊόντα ή/και υπηρεσίες του saveandwin.gr ή/και επιλεγμένων επιχειρηματικών συνεργατών μας, οι οποίες έχουν εξατομικευτεί σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας και αποστέλλονται στη συσκευή σας με τη χρήση ενός cookie ή άλλου αναγνωριστικού που έχει εκχωρηθεί στη συσκευή. Αυτά τα cookies ή τα άλλα αναγνωριστικά τοποθετούνται σε γενικές κατηγορίες ενδιαφερόντων, τις οποίες συνάγουμε από πληροφορίες όπως οι ακόλουθες:

 • Οι ιστοσελίδες που βλέπετε και οι σύνδεσμοι που επιλέγετε στις δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr και άλλων εταιρειών τις οποίες επισκέπτεστε.
 • Οι εφαρμογές φορητών συσκευών που χρησιμοποιείτε.
 • Τα email από το saveandwin.gr που ανοίγετε και οι σύνδεσμοι στους οποίους κάνετε κλικ μέσα από αυτά τα email.
 • Δημογραφικά δεδομένα.
 • Δεδομένα online και μη αγορών.

Τα συστήματα διαφήμισης βάσει ενδιαφερόντων που χρησιμοποιούμε έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να σας αποστέλλονται διαφημίσεις αποκλειστικά και μόνο βάσει δεδομένων που δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίησή σας.

Σεβόμαστε το απόρρητο των πληροφοριών σας 

Μπορείτε να περιορίσετε τις διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων που λαμβάνετε στις δικτυακές τοποθεσίες ή εφαρμογές φορητών συσκευών με διάφορους τρόπους.

Επιλογές σχετικά με τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε δικτυακές τοποθεσίες 

Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων από το saveandwin.gr σε δικτυακές τοποθεσίες διαγράφοντας και μη επιτρέποντας τη λήψη cookies στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Μπορείτε να σταματήσετε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων σε δικτυακές τοποθεσίες από εταιρίες που συμμετέχουν στην οργάνωση Network Advertising Initiative μεταβαίνοντας στη διεύθυνση http://www.networkadvertising.org/optout_nonppii.asp.

Εάν διαμένετε στις Η.Π.Α., στον Καναδά και σε ευρωπαϊκές χώρες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σύνδεσμο Επιλογές διαφημίσεων που υπάρχει στην παρούσα πολιτική απορρήτου και στις αντίστοιχες δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr, προκειμένου να υποδείξετε ότι δεν θέλετε να λαμβάνετε διαφημίσεις βάσει ενδιαφερόντων στις δικτυακές τοποθεσίες. Το saveandwin.gr θα σεβαστεί την επιλογή σας.

Επιλογές σχετικά με τη λήψη διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε εφαρμογές για φορητές συσκευές 

Ορισμένα νεότερα λειτουργικά συστήματα φορητών συσκευών σάς δίνουν τη δυνατότητα να περιορίσετε τη χρήση πληροφοριών για την αποστολή διαφημίσεων βάσει ενδιαφερόντων σε εφαρμογές φορητών συσκευών. Μπορείτε να ελέγξετε τις ρυθμίσεις της συσκευής σας για να δείτε εάν το λειτουργικό σας σύστημα περιλαμβάνει αυτές τις επιλογές.

Διαφημίσεις τρίτων εταιριών στις δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr

Ενδέχεται να επιτρέπουμε σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών μας συνεργατών και των διαφημιστικών δικτύων, να προβάλλουν διαφημίσεις στις δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr. Ορισμένες από αυτές τις εταιρίες μπορεί να χρησιμοποιούν cookies ή άλλες τεχνολογίες προκειμένου να αναγνωρίζουν τη συσκευή σας κάθε φορά που σας στέλνουν μια online διαφήμιση. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούν να εντοπίζουν πού είδατε τη διαφήμισή τους, είτε εσείς είτε τα άλλα πρόσωπα που χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σας, και να σας αποστέλλουν διαφημίσεις που θεωρούν ότι θα σας ενδιαφέρουν.

Σύνδεσμοι προς δικτυακές τοποθεσίες άλλων εταιριών και μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Οι δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr μπορεί να περιλαμβάνουν συνδέσμους που οδηγούν σε δικτυακές τοποθεσίες άλλων εταιριών. Το saveandwin.gr δεν ελέγχει τις δικτυακές τοποθεσίες άλλων εταιριών και σας προτρέπει να διαβάζετε την πολιτική απορρήτου κάθε δικτυακής τοποθεσίας που επισκέπτεστε.

Προσθήκες κοινωνικών δικτύων και άλλων εταιριών 

Οι δικτυακές μας τοποθεσίες μπορεί να περιλαμβάνουν προσθήκες από κοινωνικά δίκτυα ή άλλες εταιρίες. Μια προσθήκη, για παράδειγμα, είναι το κουμπί “Like” του Facebook. Εφόσον επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία, οι προσθήκες αυτές μπορεί να επικοινωνούν και να αποστέλλουν πληροφορίες στις εταιρίες στις οποίες ανήκουν, ακόμα κι αν εσείς δεν τις έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες αυτές μπορεί να περιλαμβάνουν τη διεύθυνση ΙΡ σας, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε στη δικτυακή μας τοποθεσία. Η φόρτωση, χρήση ή επιλογή μιας προσθήκης μπορεί να οδηγήσει σε τοποθέτηση, ανάγνωση και μετάδοση cookies. Αυτά τα cookies μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σας έχει εκχωρηθεί από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο ή την τρίτη εταιρία. Η φόρτωση, οι λειτουργίες και η χρήση κάθε προσθήκης διέπονται από την πολιτική απορρήτου και τους όρους που έχει θεσπίσει η εταιρία στην οποία ανήκει η εν λόγω προσθήκη.

Σύνδεση με λογαριασμό κοινωνικού δικτύου ή άλλης εταιρίας 

Οι δικτυακές μας τοποθεσίες μπορεί να σας παρέχουν τη δυνατότητα σύνδεσης μέσω λογαριασμού κοινωνικού δικτύου ή άλλης εταιρίας. Ένα παράδειγμα σύνδεσης μέσω άλλου λογαριασμού είναι η επιλογή “Σύνδεση μέσω Facebook”. Όταν συνδέεστε σε μία από τις δικτυακές μας τοποθεσίες μέσω λογαριασμού κοινωνικού δικτύου ή άλλης εταιρίας μπορεί να έχουμε τη δυνατότητα να συλλέξουμε πληροφορίες, στις οποίες μας παρέχετε δικαίωμα πρόσβασης, από το αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο ή εταιρία. Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη δυνατότητα σύνδεσης μπορεί επίσης να μεταφερθούν πληροφορίες στο αντίστοιχο κοινωνικό δίκτυο ή εταιρία, π.χ. το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασής σας, προκειμένου να γίνει έλεγχος της ταυτότητάς σας. Το κοινωνικό δίκτυο ή η τρίτη εταιρία μπορεί επίσης να συλλέξει αυτόματα πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση ΙΡ σας, πληροφορίες για το πρόγραμμα περιήγησης και τη συσκευή σας και τη διεύθυνση της ιστοσελίδας που επισκέπτεστε στη δικτυακή μας τοποθεσία. Η χρήση αυτής της δυνατότητας σύνδεσης μπορεί επίσης να οδηγήσει στην τοποθέτηση και ανάγνωση cookies από την αντίστοιχη τρίτη εταιρία, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα μοναδικό αναγνωριστικό που σας έχει εκχωρήσει το κοινωνικό δίκτυο ή η τρίτη εταιρία. Οι λειτουργίες και η χρήση της δυνατότητας σύνδεσης διέπονται από την πολιτική απορρήτου και τους όρους που έχει θεσπίσει η εταιρία που την παρέχει.

Περιεχόμενο που έχει δημιουργηθεί από τους χρήστες

Ορισμένες δικτυακές τοποθεσίες και εφαρμογές στο saveandwin.gr δίνουν στους χρήστες τη δυνατότητα να υποβάλλουν το δικό τους περιεχόμενο για διαγωνισμούς, ιστολόγια, βίντεο και άλλες λειτουργίες. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι οι πληροφορίες που υποβάλλετε ή δημοσιεύετε στις δικτυακές τοποθεσίες του saveandwin.gr με τη μορφή περιεχομένου που έχει δημιουργηθεί από το χρήστη καθίστανται δημόσιες. Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζετε να αποκαλύψετε προσωπικές, οικονομικές ή άλλες πληροφορίες στο πλαίσιο υποβολής τέτοιου περιεχομένου ή δημοσιεύσεων. Το saveandwin.gr δεν μπορεί να εμποδίσει τη χρήση αυτών των πληροφοριών από τρίτους κατά τρόπο που παραβιάζει την παρούσα πολιτική απορρήτου, τη νομοθεσία ή το προσωπικό σας απόρρητο και την ασφάλειά σας. Το saveandwin.gr δεν φέρει ευθύνη για τα αποτελέσματα αυτών των δημοσιεύσεων.

Προστασία των πληροφοριών

Το saveandwin.gr καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την προστασία των προσωπικών σας πληροφοριών. Εφαρμόζουμε διαδικασίες που περιλαμβάνουν τη χρήση τεχνικών, διαχειριστικών και φυσικών μέσων και έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών από απώλεια, κατάχρηση ή τροποποίηση. Περιορίζουμε την πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες στα πρόσωπα που τις χρειάζονται για επαγγελματικούς λόγους. Διατηρούμε τις προσωπικές πληροφορίες μόνο για όσο διάστημα κρίνουμε ότι είναι εύλογα απαραίτητο.

Μεταφορά πληροφοριών

Το saveandwin.gr μπορεί να μεταφέρει τις προσωπικές πληροφορίες σας σε άλλες εταιρίες που της ανήκουν ή/και σε τρίτες εταιρίες, π.χ. στους παρόχους υπηρεσιών με τους οποίους συνεργάζεται. Οι προσωπικές σας πληροφορίες μπορεί να μεταφερθούν, να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε άλλη χώρα από αυτή στην οποία συλλέχτηκαν. Μία από αυτές τις χώρες είναι και οι Η.Π.Α. Σε αυτή την περίπτωση, η μεταφορά των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων. Οι διαδικασίες και οι έλεγχοι που εφαρμόζουμε συμβάλλουν στην προστασία των προσωπικών πληροφοριών ανεξάρτητα από τη χώρα στην οποία έχουν αποθηκευτεί ή μεταφερθεί.

Online απόρρητο ανηλίκων

Δεν επιθυμούμε να συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες online από παιδιά κάτω των 13 ετών, ή όπως προβλέπεται από την τοπική νομοθεσία, παρά μόνο από δικτυακές τοποθεσίες που απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά. Σε αυτές τις δικτυακές τοποθεσίες, τηρούμε τη σχετική νομοθεσία περί προστασίας των δεδομένων.

Μόνο άτομα ηλικίας από 18 ετών και άνω μπορούν να παρέχουν τη δική τους συγκατάθεση. Για παιδιά κάτω από αυτή την ηλικία απαιτείται η συγκατάθεση των γονέων ή των νόμιμων κηδεμόνων και οι οποίοι είναι υπεύθυνοι να περιορίσουν με δικά τους μέσα την πρόσβαση στο saveandwin.gr.

Επικοινωνία με το saveandwin.gr

Εάν έχετε απορίες ή σας απασχολεί κάποιο θέμα σχετικό με το απόρρητο, επικοινωνήστε απευθείας με το saveandwin.gr.

Η ονομασία «saveandwin.gr» στην παρούσα πολιτική αναφέρεται στο saveandwin.gr, λειτουργική ιστοσελίδα του δικτύου της επιχείρησης Νικολέτα Τσιρκινίδου. Η Επιχείρηση Νικολέτα Τσιρκινίδου είναι η ελέγκτρια δεδομένων όλων των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς του ελληνικού & του Ευρωπαϊκού Νόμου περί προστασίας των δεδομένων μέσω του saveandwin.gr.

Η επίσημη έδρα της εταιρίας είναι:
Νικολέτα Τσιρκινίδου 
Γαμβέτα 1, ΤΚ 43100, Καρδίτσα
Ελλάδα

Αίτημα Πρόσβασης Δεδομένων

Μπορείτε να αιτηθείτε αυτόματη πρόσβαση στα δεδομένα που μπορεί να έχουν αποθηκευθεί για εσάς στο saveandwin.gr από την παρακάτω σελίδα:
https://www.saveandwin.gr/data-access-request/

Μπορείτε πάντα να επικοινωνήσετε μαζί μας, ζητώντας αντίγραφο των δεδομένων που σας αφορούν ή ακόμα και τη διαγραφή τους.

Τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου

Θα δημοσιεύσουμε τις τροποποιήσεις στην παρούσα πολιτική απορρήτου και θα αλλάξουμε την ημερομηνία έναρξης ισχύος όταν επικαιροποιηθεί αυτή η πολιτική. Σε περίπτωση σημαντικών τροποποιήσεων στην παρούσα πολιτική απορρήτου, θα ενημερωθείτε μέσω email που θα αποσταλεί στην πιο πρόσφατη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει ή μέσω ανακοίνωσης στην παρούσα τοποθεσία.


Εφόσον χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα saveandwin.gr, αποδέχεστε και συναινείτε αναντίρρητα στα παραπάνω καθώς και με όλες τις δηλώσεις και αναφορές μας στις σελίδες Όροι και Προϋποθέσεις Πολιτική Cookies, Πολιτική Απορρήτου.
Ημερομηνία τελευταίας μεταβολής κειμένου όρων: 28 Μαρτίου 2021 και ώρα 19:09
SaveAndWin.gr
Logo
Shopping cart