Πολιτική Απορρήτου

Δεσμευόμαστε να προστατεύουμε το απόρρητο των επισκεπτών της ιστοσελίδας μας. Η συγκεκριμένη πολιτική ορίζει τον τρόπο χειρισμού των προσωπικών σας πληροφοριών.

Η ιστοσελίδα saveandwin.gr χρησιμοποιεί cookies. Χρησιμοποιώντας την ιστοσελίδα μας και συμφωνώντας με αυτήν την πολιτική, συναινείτε στη χρήση των cookies, σύμφωνα με τους όρους αυτής της πολιτικής.

(1) Τι πληροφορίες συλλέγουμε;

Μπορούμε να συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε τα ακόλουθα είδη προσωπικών πληροφοριών:

 • (α) πληροφορίες για τον Η/Υ σας και για τις επισκέψεις σας και τη χρήση της συγκεκριμένης ιστοσελίδας (συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης IP σας, της γεωγραφικής τοποθεσίας, του τύπου και τη έκδοσης του περιηγητή, του λειτουργικού συστήματος, της πηγής παραπομπής, της χρονικής διάρκειας της επίσκεψης, των εμφανίσεων της σελίδας και της πλοήγησης στην ιστοσελίδα).
 • (β) πληροφορίες που μας παρέχετε για την εγγραφή σας και αφορούν σε στοιχεία της φυσικής διεύθυνσης διαμονής σας, της οικογενειακής σας κατάστασης, των οικονομικών σας δυνατοτήτων, των αγοραστικών σας συνηθειών κτλ.
 • (γ) πληροφορίες που μας παρέχετε για να γίνετε συνδρομητές των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας, και για να λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και/ή newsletters όπως επίσης και ηλεκτρονικά σύντομα μηνύματα μέσω κινητών τηλεφώνων (SMS) ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων (για παράδειγμα ενδεικτικά θα αναφέρουμε τα vider, messenger, skype)
 • (δ) οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που ενδεχομένως να επιλέξετε να μας αποστείλετε, και
 • (ε) άλλες πληροφορίες.

(2) Cookies

Ένα cookie είναι ένα ηλεκτρονικό αρχείο που αποθηκεύεται αυτόματα στον υπολογιστή ή γενικότερα στην οποιαδήποτε συσκευή χρησιμοποιείτε για την την επίσκέψή σας στο saveandwin.gr. Aποτελείται από ένα κομμάτι κειμένου που αποστέλλεται από ένα διακομιστή ιστού σε έναν περιηγητή ιστού , και αποθηκεύεται από τον περιηγητή ιστού που χρησιμοποιείτε. Στη συνέχεια, οι πληροφορίες αποστέλλονται πίσω στο διακομιστή ιστού, κάθε φορά που ο περιηγητής ιστού ζητά μια σελίδα από το διακομιστή ιστού. Αυτό επιτρέπει στο διακομιστή ιστού να εντοπίζει και να παρακολουθεί τον περιηγητή ιστού.

Χρησιμοποιούμε cookies «περιόδου λειτουργίας» σε αυτή την ιστοσελίδα. Θα χρησιμοποιούμε τα cookies περιόδου λειτουργίας για να: σας παρακολουθούμε ενώ περιηγείστε στην ιστοσελίδα, και για άλλες χρήσεις.

Τα cookies περιόδου λειτουργίας θα διαγράφονται από τον Η/Υ σας όταν κλείνετε τον περιηγητή σας. Τα μόνιμα cookies θα παραμένουν αποθηκευμένα στον Η/Υ σας, έως ότου διαγραφούν ή έως ότου έρθει η προκαθορισμένη ημερομηνία λήξεως τους.

Χρησιμοποιούμε τη Google Analytics για την ανάλυση της χρήσης αυτής της ιστοσελίδας. Η Google Analytics παράγει στατιστικές και άλλες πληροφορίες σχετικές με τη χρήση της ιστοσελίδας, μέσω cookies αποθηκευμένων στους Η/Υ των χρηστών. Οι πληροφορίες που παράγονται σχετικά με την ιστοσελίδα μας χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία αναφορών, σχετικά με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η Google θα αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες. Η πολιτική απορρήτου της Google διατίθεται στη διεύθυνση: http://www.google.com/privacypolicy.html.

(3) Χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών

Οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλονται σε εμάς, μέσω της συγκεκριμένης ιστοσελίδας, θα χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς που ορίζονται στην εν λόγω πολιτική απορρήτου ή σε σχετικά σημεία της ιστοσελίδας.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για:

 • (α) τη διαχείριση της ιστοσελίδας,
 • (β) τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης σας, μέσω της προσωποποίησης της ιστοσελίδας,
 • (γ) την αποστολή, σε εσάς, γενικών εμπορικών επικοινωνιών (marketing),
 • (δ) την αποστολή, σε εσάς, ειδοποιήσεων μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε ζητήσει,
 • (ε) την αποστολή, σε εσάς, του newsletter μας και άλλων επικοινωνιών marketing που σχετίζονται με την επιχείρηση μας ή με τις επιχειρήσεις προσεκτικά επιλεγμένων τρίτων που θεωρούμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν, μέσω ταχυδρομείου ή, αν έχετε συμφωνήσει συγκεκριμένα επ’ αυτού, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή παρόμοιας τεχνολογίας (μπορείτε ανά πάσα στιγμή να μας ενημερώσετε αν δεν επιθυμείτε πλέον επικοινωνίες marketing)
 • (ζ) την παροχή σε τρίτους στατιστικών πληροφοριών για τους χρήστες μας – παρότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν θα χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση κάποιου μεμονωμένου χρήστη,
 • (η) τη διευθέτηση διερευνήσεων και παραπόνων που υποβάλλονται από εσάς ή σε σχέση με εσάς, και που αφορούν την ιστοσελίδα,
 • και (θ) άλλες χρήσεις.

Όπου υποβάλλετε προσωπικές πληροφορίες για δημοσίευση στην ιστοσελίδα μας, θα δημοσιεύουμε και θα χρησιμοποιούμε τις εν λόγω πληροφορίες σύμφωνα με την άδεια που εσείς μας παρέχετε.

Δεν θα παρέχουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε τρίτους, για τους σκοπούς του απευθείας marketing, απουσία της ρητής σας συναίνεσης.

(4) Αποκαλύψεις

Μπορούμε να αποκαλύψουμε πληροφορίες σχετικές με εσάς σε οποιοδήποτε εργαζόμενο, στέλεχος, αντιπρόσωπο, προμηθευτή ή υπεργολάβο, εφόσον αυτό θεωρείται εύλογα απαραίτητο για τους σκοπούς που ορίζονται στη συγκεκριμένη πολιτική απορρήτου.

Επιπλέον, μπορούμε να αποκαλύψουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες:

 • (α) στο βαθμό που το απαιτεί ο νόμος,
 • (β) σε σχέση με οποιαδήποτε νομική διαδικασία ή ενδεχόμενη νομική διαδικασία,
 • (γ) προκειμένου να ορίσουμε, να ασκήσουμε ή να υπερασπιστούμε τα νομικά δικαιώματα μας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής πληροφοριών σε άλλους, για τους σκοπούς της πρόληψης πιθανής απάτης και της μείωσης του πιστωτικού κινδύνου),
 • (δ) στον αγοραστή (ή ενδεχόμενο αγοραστή) οποιασδήποτε επιχείρησης ή στοιχείου του ενεργητικού που πωλούμε (ή που σκεφτόμαστε να πωλήσουμε), και
 • (ε) σε οποιοδήποτε πρόσωπο που πιστεύουμε εύλογα ότι ενδεχομένως να αιτηθεί σε δικαστήριο ή άλλη αρμόδια αρχή την αποκάλυψη κάποιας προσωπικής πληροφορίας, εφόσον θεωρούμε, κατά την εύλογη γνώμη μας, ότι το εν λόγω δικαστήριο ή αρχή είναι εύλογα πιθανό να διατάξει την αποκάλυψη της εν λόγω προσωπικής πληροφορίας.

Εκτός των όσων προβλέπονται στην παρούσα πολιτική απορρήτου, δεν θα παρέχουμε τις πληροφορίες σας σε τρίτους.

(5) Διεθνείς μεταβιβάσεις δεδομένων

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε μπορεί να αποθηκεύονται, να υποβάλλονται σε επεξεργασία και να μεταβιβάζονται μεταξύ οποιωνδήποτε από τις χώρες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε, προκειμένου να είμαστε σε θέση να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική απορρήτου.

Οι πληροφορίες που παρέχετε μπορεί να μεταβιβαστούν σε χώρες (συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, της Ιαπωνίας, (άλλων χωρών) που δεν εφαρμόζουν νόμους προστασίας δεδομένων ισοδύναμους με εκείνους που ισχύουν στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο.

Επιπλέον, οι προσωπικές πληροφορίες που υποβάλλετε για δημοσίευση στην ιστοσελίδα θα δημοσιεύονται στο διαδίκτυο και μπορεί να είναι διαθέσιμες, μέσω του διαδικτύου, σε ολόκληρο τον κόσμο. Δεν μπορούμε να αποτρέψουμε τη χρήση ή την κατάχρηση των πληροφοριών αυτών από άλλους.

Συμφωνείτε ρητά με τέτοιες μεταβιβάσεις προσωπικών πληροφοριών.

(6) Ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών

Θα λάβουμε εύλογες τεχνικές και οργανωτικές προφυλάξεις, προκειμένου να αποτρέψουμε την απώλεια, την κατάχρηση ή την αλλοίωση των προσωπικών σας πληροφοριών.

Θα αποθηκεύουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που μας παρέχετε σε ασφαλείς (προστατευόμενους με κωδικό πρόσβασης και τείχος ασφαλείας) διακομιστές. Όλες οι ηλεκτρονικές συναλλαγές που κάνετε ή λαμβάνετε από εμάς θα κρυπτογραφούνται, χρησιμοποιώντας τεχνολογία SSL.

Φυσικά, η μετάδοση δεδομένων μέσω του διαδικτύου είναι εγγενώς μη ασφαλής, και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που αποστέλλονται μέσω του διαδικτύου.

(7) Τροποποιήσεις πολιτικής

Ενδεχομένως να ενημερώνουμε κατά καιρούς την εν λόγω πολιτική απορρήτου, δημοσιεύοντας μια νέα έκδοση της στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε περιστασιακά τη συγκεκριμένη σελίδα, προκειμένου να βεβαιώνεστε ότι συμφωνείτε με τις όποιες αλλαγές.

Μπορεί επίσης να σας ενημερώνουμε για τις αλλαγές στην πολιτική απορρήτου μας, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

(8) Τα δικαιώματα σας

Μπορείτε να μας ζητήσετε να σας παρέχουμε όλες τις προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς. Η παροχή τέτοιων πληροφοριών θα υπόκειται:

(α) στην παροχή των κατάλληλων αποδεικτικών της ταυτότητας σας (για το σκοπό αυτό, συνήθως θα αποδεχόμαστε φωτοτυπία του διαβατηρίου σας, επικυρωμένη από δικηγόρο ή τράπεζα, και ένα πρωτότυπο αντίγραφο λογαριασμού υπηρεσίας κοινής ωφελείας που θα υποδεικνύει την τρέχουσα διεύθυνση σας).

Μπορούμε να παρακρατήσουμε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες, στο βαθμό που το επιτρέπει ο νόμος.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να μην επεξεργαστούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς marketing, αποστέλλοντας μας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Στην πράξη, συνήθως ή θα συναινείτε εκ των προτέρων ρητά στη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς marketing ή θα σας παρέχουμε την ευκαιρία να αρνηθείτε τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για σκοπούς marketing.

Η ιστοσελίδα περιέχει συνδέσεις με άλλες ιστοσελίδες. Δεν ευθυνόμαστε για τις πολιτικές ή τις πρακτικές απορρήτου ιστοσελίδων τρίτων.

(9) Ενημέρωση πληροφοριών

Παρακαλούμε όπως μας ενημερώνετε, όταν οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς χρήζουν διόρθωσης ή ενημέρωσης.

(10) Επικοινωνία

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικές με την παρούσα πολιτική απορρήτου ή την επεξεργασία των προσωπικών σας πληροφοριών, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε εγγράφως μαζί μας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) ή ταχυδρομείου.

Ημερομηνία τελευταίας αλλαγής: 2018-01-19 και ώρα 19:54

Χρήσιμο είναι ό,τι σε βοηθά!

[με απόλυτο σεβασμό στα προσωπικά σου δεδομένα!]
Αφιέρωσε το χρόνο σου σε αυτό που αγαπάς και άσε το Save&Win να σε ενημερώνει για τους νέους διαγωνισμούς, τα νέα εκπτωτικά κουπόνια, όλα όσα μπορείς να εκμεταλλευτείς για να βγεις κερδισμένος!

Συμπλήρωσε απλά το email σου και εμείς, θα σε βοηθούμε να το πετύχεις!
ΔΩΡΕΑΝ ΕΓΓΡΑΦΗ
[Μπορείς να διαγραφείς οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις!]
close-link