Ημερολόγιο Διαγωνισμών

Πως θα χρησιμοποιήσω το Πλαίσιο Αναζήτησης;
Ποιες ακόμα δυνατότητες μου δίνει το Ημερολόγιο;
[fullcalendar]