Σύστημα Άμεσης Πληρωμής ή Φιλικός Διακανονισμός


[stextbox id=»alert» caption=»Τι είναι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);»]Το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) είναι συμφωνία μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών, η οποία εφαρμόζεται, υπό προϋποθέσεις, στις αποζημιώσεις από ατυχήματα αυτοκινήτων. Είναι ένας τρόπος αποζημίωσης και διαχείρισης των ζημιών υλικών αλλά και μικρών σωματικών βλαβών με τον οποίο επιτυγχάνεται, κατά κύριο λόγο, ταχύτητα και μείωση των δικαστικών διενέξεων. Με το Φιλικό Διακανονισμό αυτός που δε φταίει ή στο βαθμό που δε φταίει για το ατύχημα αποζημιώνεται από τη δική του ασφαλιστική εταιρία.[/stextbox] [stextbox id=»download» caption=»Πότε ενεργοποιείται το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);»]Σε γενικές γραμμές θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός) ενεργοποιείται εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες βασικές προϋποθέσεις :

    • εμπλέκονται μόνο δύο οχήματα στο τροχαίο ατύχημα,
    • οι ασφαλιστικές εταιρίες και των δύο οχημάτων συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής,
    • η αποζημίωση για υλικές ζημιές δεν υπερβαίνει τις 6.500 € ανά ατύχημα,
    • η δε αποζημίωση για τυχόν σωματικές βλάβες δεν υπερβαίνει τις 5.000 € για κάθε ζημιωθέν πρόσωπο και τις 15.000 € συνολικά, για όλα τα ζημιωθέντα πρόσωπα, ανά ατύχημα.
[/stextbox] [stextbox id=»info» caption=»Ποια είναι τα γεωγραφικά όρια εφαρμογής του Συστήματος Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός);»]Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται σε ατύχημα που θα συμβεί μέσα στην Ελληνική Επικράτεια, αλλά και εκτός αυτής, με την προϋπόθεση ότι εμπλέκονται δύο μόνο οχήματα, ασφαλισμένα σε ασφαλιστικές εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και συμμετέχουν στο σύστημα Φιλικού Διακανονισμού.[/stextbox] [stextbox id=»warning» caption=»Ο Φιλικός Διακανονισμός εφαρμόζεται μόνο με τη συμπλήρωση εντύπου φιλικής δήλωσης;«]Όχι. Σε περίπτωση μη συμπλήρωσης εντύπου φιλικής δήλωσης μεταξύ των εμπλεκομένων οδηγών, ο αναίτιος οδηγός υποβάλλει αρνητική δήλωση στην ασφαλιστική του εταιρία, η οποία στέλνει σχετική ερώτηση στην εταιρία του υπαίτιου οδηγού για το αν αποδέχεται να ενταχθεί η ζημιά στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός). Η αναμονή της απάντησης μπορεί να διαρκέσει μέχρι δέκα εργάσιμες ημέρες. Πριν από τη λήψη θετικής απάντησης, καθώς επίσης και πριν από τη εκπνοή της 10ήμερης προθεσμίας, εφόσον δεν έχει πάρει απάντηση, η εταιρία του αναίτιου οδηγού δεν μπορεί να αποζημιώσει.[/stextbox] [stextbox id=»alert» caption=»Ποιες ασφαλιστικές εταιρίες συμμετέχουν στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικός Διακανονισμός); «]

Οι ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν στο σύστημα του Φιλικού Διακανονισμού τον Φεβρουάριο του 2012 είναι οι εξής:

INTERAMERICAN E.E.A.Z. A.E. NATIONAL UNION – FIRE INS. PITTSBURGH PA
DEMCO INSURANCE EVIMA GROUP A.A.E.
ΔΥΝΑΜΙΣ Α.Ε.ΓΑ. ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Α.Α.Α.Ε.
INTERNATIONAL LIFE Α.Ε.Γ.Α. ΟΡΙΖΩΝ Α.Ε.Γ.Α.
ING E.Α.Ε.Γ.Α ALLIANZ ΕΛΛΑΣ Α.Α.Ε.
INTERLIFE S.A. Α.Α.Ε. Γ.Α GENERALI HELLAS Α.Ε.Α.Ζ.
ΑΙΓΑΙΟΝ Α.Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α.
ERGO Α.Α.Ε.Ζ. EFG EUROLIFE Α.Ε.Γ.Α.
ΝΕΟΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝ ΑΕΑΕ (NP INS) INTERASCO Α.Ε.Γ.Α.
PERSONAL INSURANCE Α.Ε.Γ.Α. ΕΘΝΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
AXA ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΙΣ Α.Ε.Ε.Γ.Α.- ΜΙΝΕΤTΑ
GROUPAMA ΦΟΙΝΙΞ Α.Ε.Α.Ε. ΑΤΛΑΝΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ Α.Ε.Γ.Α.
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΝΩΣΙΣ Α.Α.Ε. ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε.Ε.Γ.Α.
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. ΕΥΡΩΠΗ Α.Ε.Γ.Α.
[/stextbox]

[stextbox id=»info» caption=»Πως μπορώ να μάθω περισσότερες πληροφορίες για το σύστημα αυτό αποζημίωσης;»]Ενημερωμένες πληροφορίες σχετικά με τις ασφαλιστικές εταιρίες που συμμετέχουν σήμερα στο Σύστημα Άμεσης Πληρωμής (Φιλικό Διακανονισμό), καθώς επίσης το κείμενο της Συμφωνίας, μπορείτε να βρίσκετε πάντα στην ιστοσελίδα της Ε.Α.Ε.Ε. (Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδας), στην ειδική θέση “Φιλικός Διακανονισμός”. Σε κάθε περίπτωση η ασφαλιστική σας εταιρία μέλος του ΣΑΠ μπορεί να σας απαντήσει σε κάθε σχετική απορία σας.[/stextbox] [stextbox id=»download»]Το έντυπο του Φιλικού Διακανονισμού μπορείτε να το κατεβάσετε και να το εκτυπώσετε από εδώ[/stextbox]

Δώσε τη δικιά σου απάντηση

Please enter your comment!
Please enter your name here